Nghệ An: Kiên quyết xử lý dứt điểm những dự án “treo”, chậm tiến độ

18/09/2023 16:01

Tỉnh Nghệ An đã quyết định chấm dứt hoạt động của một số dự án chậm tiến độ, chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án, chưa hoàn thành các thủ tục để triển khai.

Chấm dứt 7 dự án do chậm tiến độ

UBND tỉnh có công văn số 2842/QĐ.UBND Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2022 về việc kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đó, chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với 7 dự án, gồm: Dự án Trường mầm non quốc tế Kids House, do Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và giải trí Tuổi Thơ làm chủ đầu tư; Dự án Mở rộng Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và các sản phẩm bê tông dự ứng lực, do Công ty TNHH Hòa Hiệp làm chủ đầu tư; Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng do Công ty CP Đầu tư dịch vụ & thương mại Hân Châu làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà hàng, khách sạn, do Công ty TNHH Phú Hà An làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc, do Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường và Công ty cổ phần Đô Linh; Dự án Đầu tư thí điểm trạm xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ, do Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-tech Việt Nam làm chủ đầu tư; Nhà máy sản xuất ngói lợp (đất sét nung công nghệ cao), do Công ty TNHH An Trạch Sơn làm chủ đầu tư.

Bất động sản - Nghệ An: Kiên quyết xử lý dứt điểm những dự án “treo”, chậm tiến độ

Những dự án thuộc diện bị tỉnh Nghệ An quyết định chấm dứt đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư... đều là những dự án “treo”, chậm tiến độ.

Trong số các dự án chậm tiến độ, bị thu hồi chứng nhận đầu tư nêu trên có một số dự án đã được gia hạn lần 1, thậm chí gia hạn lần 2 và đã hết thời gian nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện dự án đúng cam kết, tiến độ đầu tư. Đơn cử như dự án dự án Mở rộng Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và các sản phẩm bê tông dự ứng lực.

Một số dự án chủ đầu tư không thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan như dự án Nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc, chủ đầu tư Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Á Cường và Công ty CP Đô Linh tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu;...

UBND tỉnh giao sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật; liên hệ, thông báo cho các Chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với các dự án; thông báo trên trang thông tin điện tử. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với sở Tài chính, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan, tham mưu, xử lý đối với các dự án đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các chủ đầu tư chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án theo quy định hiện hành; chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra (nếu có) liên quan đến dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Phân loại, xử lý các dự án treo, chậm tiến độ

Từ năm 2016 đến năm 2021, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án (tăng gấp 2,7 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 chỉ kiểm tra 186 dự án); trong đó, có 258 dự án đã được giao đất, cho thuê đất và 133 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất.

Qua đó, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý, chấm dứt toàn bộ hoạt động của 91 dự án (thu hồi đất đã giao, cho thuê đối với 23 dự án); cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đối với 30 dự án, trong đó, có 24 dự án đã được giao, cho thuê đất và 6 dự án chưa được giao, cho thuê đất; gia hạn tiến độ thực hiện 168 dự án, trong đó, có 132 dự án đã được giao, cho thuê đất và 36 dự án chưa được giao, cho thuê đất.

Xử lý khác đối với 80 dự án (tạm dừng để rà soát lại quy hoạch, xử lý môi trường, tài sản công; giao các sở, ngành, địa phương kiểm tra, làm việc lại với nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư rà soát, báo cáo). Cùng với đó có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 5 dự án.

Bất động sản - Nghệ An: Kiên quyết xử lý dứt điểm những dự án “treo”, chậm tiến độ (Hình 2).

Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa chậm tiến độ gần 10 năm, được điều chỉnh tiến độ thêm 24 tháng.

Về việc này, ông Cao Tiến Trung, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An đã có báo cáo trước UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế như: Nhiều dự án không triển khai, triển khai chậm tiến độ; sau khi được rà soát, kiểm tra và gia hạn tiến độ nhưng khi hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai, triển khai không đúng tiến độ mới và tiếp tục chậm tiến độ. Đặc biệt, ở khu vực đô thị có tỷ lệ dự án treo, dự án chậm tiến độ cao.

Mặc khác, nhiều dự án chậm tiến độ do mới chỉ hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng mà chưa được giao đất, cho thuê đất do khó khăn, vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB); một số chủ đầu tư không chủ động hoàn thành thủ tục đầu tư. Một số dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm pháp luật về đất đai, như để dân lấn chiếm, để hoang hóa, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng sai mục đích, lãng phí, cho thuê lại đất sai quy định.

Công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, báo cáo tiến độ thực hiện dự án có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu đồng bộ nên vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích nhưng chưa được kiểm tra, xử lý. Việc quản lý các dự án sau khi chấm dứt hoạt động còn chưa được sát sao, chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư thay thế;…

Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung “về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Trong đó, xây dựng dữ liệu về dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh để theo dõi tình hình, tiến độ các dự án; đề nghị sàng lọc các dự án đã cấp phép; bổ sung, sửa đổi quy trình, thủ tục đầu tư theo hướng quy định thời gian tối đa để làm các thủ tục về khảo sát địa điểm, chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, đền bù, GPMB, giao đất, cho thuê đất để hạn chế tối đa tình trạng các dự án treo, chậm tiến độ do chủ đầu tư không chủ động làm các thủ tục sau khi được phép khảo sát lựa chọn địa điểm hoặc cấp chủ trương đầu tư;…

Tại cuộc họp HĐND tỉnh Nghệ An trong tháng 7/2023, ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư thông tin rằng, năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An thành lập kiểm ra đối với 146 dự án. Hiện nay các đoàn kiểm tra đang tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh đối với 99/146 dự án. Năm 2023 các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, việc kiểm tra các dự án chậm tiến độ.

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An: Kiên quyết xử lý dứt điểm những dự án “treo”, chậm tiến độ" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903 78 12 09, hoặc gửi về địa chỉ email: phutrachnoidung@gmail.com.