Tài sản đã cho, tặng người khác, đòi lại có được không?

10/02/2024 20:10

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản đã tặng cho.

Câu hỏi: Mẹ tôi tặng căn nhà duy nhất cho em trai tôi với điều kiện em trai phải chăm lo cho mẹ đến cuối đời. Tuy nhiên, sau khi được sang tên, em trai tôi bán nhà và dọn về nhà vợ sinh sống, không chăm lo cho mẹ nữa. Vậy xin hỏi trong trường hợp này mẹ tôi muốn đòi lại tài sản đã tặng cho có được không?

Trả lời:

Tại Điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định tặng cho tài sản có điều kiện.

Cụ thể, bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản đã tặng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Xét thấy điều kiện mẹ của bạn yêu cầu em trai bạn phải chăm sóc mẹ bạn đến già là không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện này đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mẹ bạn cũng đã sang tên nhà cho em trai bạn là đã thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, em trai bạn lại không thực hiện điều kiện là phải chăm sóc mẹ bạn đến già mà bán căn nhà này rồi dọn về nhà vợ ở và không chăm sóc mẹ bạn, do đó có thể thấy em trai của bạn đã vi phạm điều kiện của hợp đồng tặng cho có điều kiện.

Như đã nói ở trên thì "trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại".

Do đó, trong trường hợp này, mẹ bạn được quyền yêu cầu em trai bạn trả lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Minh Hoa (t/h)

Bạn đang đọc bài viết "Tài sản đã cho, tặng người khác, đòi lại có được không?" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903 78 12 09, hoặc gửi về địa chỉ email: phutrachnoidung@gmail.com.