HoREA đề xuất cho doanh nghiệp vay ngân hàng để trả nợ trái phiếu

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) mong muốn các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đáo hạn có tài sản bảo đảm được phép vay ngân hàng để trả nợ trái chủ.