Danh Khôi dự kiến mua một phần dự án của đại gia Dũng 'lò vôi'

Tập đoàn Danh Khôi muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu, trong đó dự kiến dùng 195 tỷ đồng để mua lại một phần dự án Khu dân cư Đại Nam Bình Phước.