Thanh Hóa: Phê duyệt giá đất giao đợt 1 dự án BT Hải Hòa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt giá đất giao đất đợt 1, đối ứng cho dự án BT tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, Thị xã Nghi Sơn.