Doanh nhân Lê Thị Giàu và con trai Nguyễn Lê Phước Thắng - Giám đốc Thị trường Nước ngoài Bình Tây Group: “Mẹ và tôi đều mong mang sản phẩm Việt Nam ra thế giới”

“Đi theo lĩnh vực nông nghiệp, tôi đã truyền lửa cho các con cùng yêu sản phẩm nông nghiệp và làm sao mang sản phẩm Việt Nam vươn xa ra thế giới”. Đó cũng chính là tâm nguyện của Chủ tịch Công ty Đông nam dược Lê Thị Giàu và con trai kế nghiệp Nguyễn Lê Phước Thắng.