Đồng Nai: Vì sao cây cầu gần 400 tỷ đồng xây xong phải "đắp chiếu"?

Cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông cơ bản đã hoàn thành, nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn kết nối.