Kon Tum: Xác minh, làm rõ doanh nghiệp đổ thải lấp sông Pô Kô

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, làm rõ vụ doanh nghiệp đổ thải lấp sông.