Tại sao Bitcoin vọt tăng sau âm mưu ám sát ông Trump?

Kể từ vụ ám sát hụt Donald Trump, giá Bitcoin đã tăng hơn 9%, đặt câu hỏi về sức ảnh hưởng của ứng viên Tổng thống Mỹ đến đồng tiền số này.