Làn sóng sa thải lan đến ngành ngân hàng

Ngành ngân hàng bùng nổ trong thời kỳ đại dịch và tạo ra văn hóa "làm việc cho đến khi gục ngã" của các nhân viên. Nhưng tình hình giờ đã thay đổi hoàn toàn.