Nga cải tiến súng máy từ thời Liên Xô để khắc chế USV của Ukraine

Bản hiện đại hóa của GShG-7.62, lấy “cảm hứng” từ thiết kế của huyền thoại súng máy 6 nòng Gatling, dự kiến sẽ được lắp đặt trên một số tàu chiến.