Elon Musk đã bán gần 10 triệu cổ phiếu Tesla, thu về 8,4 tỷ USD

Người giàu nhất thế giới mới đây đã bán thêm 5,2 triệu cổ phiếu nữa, nâng tổng số bán lên 9,6 triệu đơn vị.