Chân dung tân Giám đốc vận hành Facebook, người sẽ thay thế vị COO 14 năm tại nhiệm Sheryl Sandberg

Ở vị trí Giám đốc vận hành mới, ông Olivan sẽ tiếp tục dẫn dắt hoạt động phát triển doanh nghiệp và hạ tầng, đồng thời đảm nhiệm thêm lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh.