Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.