Thống đốc NHNN: Khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn thấp

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, nền kinh tế đang trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn và thách thức khiến khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn thấp.