Doanh nghiệp sân golf đầu tiên trên sàn lỗ triền miên 12 năm

Doanh thu PV - Inconess tăng đột biến 95% so với cùng kỳ quý IV/2021 nhưng vẫn lỗ sau thuế 2 tỷ đồng.