Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4

Năm nay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng với giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục.